Kalite politikamız

Kalite politikamız

  • Pazarda var olabilmek ve payımızı artırmak için kaliteli ürün sunmak ve müşterilerimizi sürekli tatmin etmek temel politikamızdır.
  • Kaliteli ürünün; eğitilmiş personel, kaliteli ham madde ve modern teknolojinin tüm gereklerini kullanılarak elde edileceğinin bilincindeyiz.
  • Bu amaçla, çalışanlarımızın firma hedefleri ve kişisel gelişmeleri doğrultusunda sürekli eğitimini sağlamak politikamızdır.
  • Çalışmalarımızda yasal şartlar ve mevzuatlara uymak,  ürünlerimizde tüm ilgili standart ve müşteri şartlarını sağlamak politikamızdır.
  • Kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek faaliyette bulunduğumuz sektör için örnek teşkil edecek durumda olmasını sağlamak politikamızdır.
  • Ürünlerimizin piyasadaki kalite imajını tespit etmek üzere müşterilerimizle düzenli bilgi akışını sağlamak politikamızdır.
  • Ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm proseslerimizi sürekli iyileştirmek politikamızdır.

Kaliteli ürün, firmamızın tüm çalışanlarının ortak çabaları sonucudur.