GAS & WATER ATOMISE METAL POWDER
ULTRA FINE COPPER POWDERS
PURE COPPER FIBERS
BRONZE POWDERS
STEEL WOOLS
CHOPPED STEEL WOOLS
STAINLESS STEEL WOOLS
COPPER WOOLS
BRASS WOOLS
STEEL FIBERS FOR CONCRETE

Fiber Elyaf

FİBER ELYAF

ÜRÜNPAKETLEME KULLANIM ORANI

FİBER ELYAF Fiber FM12 mm (Şaplarınız için) 600 gr.lık paketlerde 1 KOLİ 35 PAKET 600 – 1800 gr / m3
FİBER ELYAF Fiber FM19 mm (Saha betonunuz için) 900 gr.lık paketlerde 1 KOLİ 25 PAKET 900 – 2700 gr / m3
FİBER ELYAF Fiber FM06 mm (Sıvalarınız için) 25 kg Kolilerde 1-5 kg / m3

FİBER ELYAF  KULLANIMININ SAĞLADIKLARI

Saha betonları:

En ideal kullanım yeridir. Demir hasırı kullanım gereğini ortadan kaldırır, yüzey rötre çatlaklarını % 80-100 oranında engeller. Köşe ve derz kırılmalarına izin vermez. Tozumayı ve pullanmayı engeller. Pas payı gerektirmez.

Şap betonları:

Yapıya ölü donatı ağırlığı getirmediği (demir hasır 3 kg, metal lifler 1,5 kg olmasına rağmen metrekare yükü FİBER ELYAF Fiber için sadece 0,09 kg’dur) için tesviye, koruma ve eğim şapları için idealdir. İnce ve yüzer şap uygulamaları için rakipsizdir. Yerden ısıtma yapılan yerlerde kesitin azaldığı boru çevresinde donatı görevi görür. İzolasyon plakalarının korunmasında betonun tutunganlığını arttırır.

Su yapıları:

FİBER ELYAF lifleri asit ve alkali dayanımlıdır. Bundan dolayı depo, rezarvuar, suni göl, ırmak, dere, göl, kanalet, süs havuzu, ıslak hacimler, vs. uygulamaları için mükemmeldir. FİBER ELYAF atık su arıtma ve kullanma suyu tesislerinde nitrat, nitrit, amonyak, hidrokarbon, sülfit, sülfat, klor içeren sıvılara karşı betonun geçirgenliğini azaltır ve metal donatının korozyonunu geciktirir. Ayrıca baraj, savak, gölet, rıhtım, mendirek, kule, fener ve benzeri su yapılarında da sahil tahkimatı, mendirek korunma taş duvarı, rıhtım su içi betonları, kroman betonları ve saha dolgu betonlarında FİBER ELYAF dayanım ve uzun ömür sağlar.

Otopark / Garaj

Ağır trafik altında hizmet veren zeminlerin aşınmasını azaltan bir faktördür. Beton içerisinde üç boyutta yayılarak, betonun tüm kesiti boyunca mikro donatı sağlar. Betonun homojen olmasını sağlar ve süneklik kazandırır.

Kaset kalıp ve boşluklu döşeme uygulamaları

Kubbe kalıp sisteminde taşıyıcı kirişleri bağlayan tesviye betonu için tali donatı olarak kullanılan demir hasırın ikamesinde kullanılır. Düzgün ve tesviyeli bir beton oluşturur.

Prekast elemanlarda

Kalıptan çıkarma esnasında oluşan kırılmaları azaltır. Elemanın detay parçalarında mikro donatı sağlar. Özellikle mimari beton elemanların, cephe elemanlarının, sövelerin ve denizliklerin imalinde kullanılır.

Püskürtme sıva

Shotcrete ve püskürtme sıva, kaba ve ince sıva, alçı, gibi uygulamalarda geri düşmeyi azaltır, tutunganlığı arttırır. Her katta daha kalın sıva atılmasını sağlar. İşçiliği azaltır. Havaalanları, taksi yollan

Pist betonlarında uçakların ağır tonaj ile darbe yüklerine maruz kaldığı beton yüzeylerde enerji emme yetenekleri sayesinde işletme güvenliği sağlar.

Şantiye Mobilizasyonu

Şantiyenin kuruluş aşamasında ve ileriki dönemlerinde gerekecek taban betonları için FİBER ELYAF ideal bir mikro-donatı sistemidir. Verimli ve ekonomik bir tali donatı olan FİBER ELYAF lifleri lojistik sorunları ortadan kaldırır.

Burada açıklaması yapılan özellikler ve daha fazlası için FİBER ELYAF liflerini tercih ediniz.

KULLANIM ALANLARI

Beton için polipropilen mikro donatı sistemi

FİBER ELYAF  % 100 polipropilen esaslı olup betonun ve sıvanın kalitesini büyük ölçüde artıran ve ilave işçilik gerektirmeyen bir üründür.FİBER ELYAFLARININ kullanımı ZAMAN ve PARA kazandırır. Betonun içinde üç boyutlu bir mikro donatı oluşturarak, betonda doğal olarak varlığı kabullenilen eksiklik ve zaafları yok eder. FİBER ELYAFI taşıyıcı olmayan (tali donatı şeklindeki) hasır çelik için mükemmel bir alternatiftir.

KULLANIM ALANLARI

 • Garaj, ambar, depo, saha ve park betonlarında
 • Saha betonlarında ve endüstriyel zemin uygulamalarında
 • Su depolarında sızdırmazlık ve çatlak engellemesi amacıyla.
 • Ufalanma ve parçalanma dayanımı sayesinde deprem koruyucu olarak.
 • Dış ve iç sıvaların aderansının arttırlmasında.
 • Şaplar ve yerden ısıtma uygulamalarında.
 • Serpme ve kaba sıvalarda file donatı yerine.
 • Püskürtme beton (shotcrete) uygulamlarında.
 • Pompa yapılacak betonlarda.
 • Anti bakteriyel beton üretiminde.
 • Prekast eleman i imalatında.
 • Hafif beton uygulamalarında
 • Kütle betonu ve radye temel uygulamalarında.

ÖZELLİK VE PERFORMANS DEĞERLERİ

 • Plastik betondaki rötre ve büzülme çatlaklarını azaltır.
 • Segregasyonu / ayrışmayı azaltır.
 • Betona tokluk kazandırır, sünek hale getirir.
 • Betonu geçirimsizleştirir.
 • Betonun darbeye karşı dayanımını artırır.
 • Betonun aşınma mukavemetini artırır.
 • Asit ve bazlardan etkilenmez. Degrade olmaz.
 • Donatının korozyonunu ve paslanmasını geciktirir.
 • Betonun dağılmasını önler. Yapılar depremde az hasar görür ve çökme riski azalır.
 • Betonun tutunganlığı artar, kayar kalıplarda betonun şişmesini önler.
 • Yorulma dayanımını kazandırır ve beton hizmet ömrünü artırır.
 • Aşındırıcı kimyasallara karşı dayanımı artırır.
 • Yüzey tozumasını ve pullanmasını engeller.

BETONA KATILIŞI ve KULLANIM ORANLARI

1 m3 beton, sıva harcı veya şap için ASTM C-1116 standardına göre hacimce %0,1 oranında bir poşet (0.9 kg) FİBER ELYAF kulanılmalıdır. Su ile çözünen özel torbalar sayesinde torbası ile beraber atılmalıdır, açılmasına gerek yoktur. Betoniyer, taşıyıcı kamyon veya beton santraline beher metreküp için bir paket ilave edilir. Yeni bir karışım dizaynı ya da karışım oranlarında bir değişiklik gerektirmez. 5 dakika yüksek devirde karıştırıldıktan sonra, FİBER ELYAF demetleri çözülür ve yüz milyonlarca elyaf, betonun her tarafına homojen bir şekilde dağılır. Fazla karıştırmanın ürünü performansına bir mahsuru yoktur. Yüksek aşınma direnci ve mikro donatı yoğunluğu gereken yerlerde FİBER ELYAF dozajı hacimce % 0.2 ye kadar artırılabilir.

ÇELİK HASIR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Tabloda polipropilen mikro donatı lifleri ile ilgili teknik karşılaştırma bilgileri:

Uygulama 15 cm için 15 cm için 20 cm için 20 cm için
  Hasır donatı Q188 FİBER ELYAF Hasır donatı Q188 FİBER ELYAF
Metraj 10000 m2 10000 m2 10000 m2 10000 m2
Kalınlık 15 cm 15 cm 20 cm 20 cm
Beton 1500 m3 1500 m3 2000 m3 2000 m3
Donatı 10000 m2 Yok 10000 m2 Yok
Bindirme % 500 m2 Yok 1000 m2 Yok
Net donatı 10500 m2 Yok 11000 m2 Yok
Donatı katı Tek kat (1) 3 Boyut Tek kat (1) 3 Boyut
Donatı oranı 3.50 kg / m2 0,9 kg / m3 3,50 kg / m2 1,8 kg/m3 (2 poşet)
Donatı miktarı 36.750 kg 1350 kg 36,750 kg 3.600 Kg
B. Fiyatı 1.10 YTL / kg 5. 50YTL / kg 1.10 YTL / kg 5,50 YTL / kg
Donatı tutarı 40.425,00YTL 7.425,00 YTL 40.425,00 YTL 19.800,00 YTL
Tasarruf 33.000,00 YTL   20.625,00 YTL

NOT: Hasır donatı yerine fiber kullanımı tüm saha betonları için geçerli değildir. Lütfen satıcınıza danışınız.

FİBER ELYAF kullanımı ile;

 1. Yerde hasır çelik olmaması imalatı hızlandırır.
 2. Beton mikserin manevra kabiliyeti artar.
 3. Demir hasır bağ işçiliği yoktur. Nakliye için 7 /8 kamyon kiralanmaz. Nakliyesi ucuzdur.
 4. Pas payı gerekmez, rötre çatlamaları oluşmaz
 5. Derzlerde kenar, köşe kırıkları oluşmaz.
 6. Beton yüzeyi tozumaz, ufalanmaz, pullanmaz.
 7. Beton yüzeyinde karma suyu birikintisi oluşmaz
 8. Yüzey sertleştiriciye gerek kalmaz, parçalanma ve aşınma direnci artar.
 9. Beton hidratasyonu tam olur.
 10. Hasır demirde 400 m2 civarında olan işçilik hızı, FİBER ELYAF ile 600 m2 çıkar. % 50 işçilik hızlanır.
 11. Yerleştirme ve vibrasyon sorunlarında kaynaklanan % 10′luk sınıf kaybı ortadan kalkar. C25 beton C27 gibi davranır.
 12. Beton mikseri oluğundan doğrudan düşme yapılabilir. Pompa gerekmez
 13. Beton koridor şeklinde boylamasına dökülebilir. Dama şeklinde ano yapılmasına gerek yoktur.
 14. Yüksek kotlara pompalamak kolaydır. “POMPALANABİLİR DONATI”
 15. Yapıya özellikle şaplarda ÖLÜ AĞIRLIK vermez. Burada 8 ton donatı yerine 500 kg ile işi halledebiliyorsunuz.
 16. Çekme mukavemeti 700 N / mm2′dir. Hasır demir sadece 550 N / mm2′dir.

FİBER ELYAF Fiber aşağıdaki amaçlar için kullanılamaz :

Dış yüklerin açtığı yapısal çatlakların önlenmesi, yapıların taşıma gücünün artırılması, sünmenin azaltılması, taşıyıcı donatının miktarının azaltılması, kiriş, kolon ve döşemelerin kesitlerinin inceltilmesi, beton bakımı ve kür maddesi kullanımı yerine.

SIVA ve HARCA KATILIŞI ve KULLANIM ORANLARI

FİBER ELYAF sıva ve harç betonu için ton başına 2 kg ilave edilmelidir. Özel amaçlı yapıştırıcılar, tamir harçları, derz dolguları için bu oran 5 kg düzeyine kadar çıkarılmalıdır. Kuru karışıma ilave edilecek FİBER ELYAFLARI homojen ve topaklanmadan kolaylıkla dağılır. Lif miktarı ve uzunluğu ihtiyaca göre değişim gösterebilir.

RÖTRE ÇATLAKLARI İÇİN MÜKEMMEL ÖNLEME SİSTEMİ: FİBER ELYAF

Beton içerine dağılan binlerce polipropilen lif, erken dönemde oluşan iç gerilmeleri taşırken, uzun dönemde betonun atmosfer etkilerine ve dış aşındırıcı kuvvetlere karşı da direnç sağlar.

Sentetik lifler, bir tali donatı sistemi olarak, konvansiyonel taşıyıcı ana donatının paslanmasını geciktirir ve mikro çatlamaları azaltır.

Bu sayede beton ile donatı arasında tümleşik bir yapı sağlar. Rötre çatlakları azaltır.

FİBER ELYAF liflerinin temel faydaları:

 • Erken dönem çatlamalarını azaltmak
 • Betonu üç boyutta donatılandırma
 • Darbe dayanımı sağlamak
 • Aşınma direnci kazandırmak
 • Tokluk sağlamak

Suyun ve diğer zararlı kimyasalların bu çatlaklardan içeri süzülerek beton yüzeyini ve içini harap etmesi, betondan alınacak hizmet süresini büyük oranda kısaltacaktır.

POLIPROPILEN LIFLER betonun durabilite özelliklerini geliştirir. Mukavemete olumsuz bir etkisi olmadığı gibi bir çok durumda bir miktar artış da sağlar. Betonda plastik (sıvı) fazda öyle bir zaman dilimi vardır ki, beton içinde oluşan iç gerilmeler, taze betonun gerilme taşıma kapasitesinden kat kat büyüktür. Hatta bu çatlaklar mala ya da mastar işleminden hemen sonra da görülebilir. Tam kuruma sırasında ortaya çıkan hava sıcaklığı, rüzgar ve beton ısısına bağlı çatlaklar da ayrı problemlerdir. Tüm bu çatlaklara RÖTRE adı verilir. POLIPROPILEN LIFLER rötre oluşumunu azaltır ve hatta engeller. Çatlakların göz ile görünür boyutta değil, yandaki resimde görüldüğü gibi mikro ve sınırlandırılmış bir boyda olmasını sağlar.

Bu çatlaklardan su ve diğer zararlı sıvıların, kimyasalların beton içine nüfus etmesi azalır, donatı korozyonu geciktirilir, yüzey kalitesi düzelir, ufalanma ve parçalanma görülmez.

Yerçekimi (gravite) etkisi ile betonlar daha sıvı fazda iken agregalar dibe çökmeye başlar. Özellikle vibrasyon ile sıkıştırma yapılıyorsa bu etki daha da artar.

Ancak POLIPROPILEN LIFLER agregaların dibe çökmesini ve betonun yüzeyinde zayıf karakterli bir tabakanın oluşmasını engeller.

Bu tabakanın engellenmesi tozuma, ufalanma, pullanma, parçalanma, kırılma, aşınma ve çatlama problemlerini ortadan kaldıracaktır

Şap betonu uygulamalarında karşılaşılan en büyük sorun KILCAL ÇATLAMALAR ve UFALANMALAR olarak gözükür. Şapların uzun mesafeler ve yüksek kotlara POMPALANMASI da ayrıca teknik bir sorundur. Şap betonlarının yüksek çimento içeriği ve iri agregaların yokluğu; hem KIRILGANLIĞA, hem de BÜZÜLME oranının yüksek olmasına yol açmaktadır. Şaplar ve içinde kullanılan donatı, yapının ÖLÜ AĞIRLIĞININ artmasına yol açabilir. Şap uygulamasının paralelinde kullanılan YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ ve EPOKSİ gibi uygulamalar maliyeti arttıran unsurlardır. Günümüzde giderek artan oranda kullanılmaya başlanan perlit ve benzeri hafif agrega uygulamaları mikro donatıya ihtiyaç gösteren alternatif şap çözümleridir.

FİBER ELYAF şap uygulamalarında sadece bir estetik sorun olmayan, aynı zamanda şapın hizmet süresi boyunca performansını ve durabilitesini belirleyen çatlamaları ve kırılmaları da azaltır. Şap bünyesinde HOMOJEN dağılarak ağ dokusu oluşturur ve her noktada mikro donatı sağlar. Derz kesiminden sonra kenar ve köşe kırılmalarını azaltır. Ufalanmaları, parçalanmaları, kopma – ayrılmaları, pullanmayı ve tozumayı engeller.

FİBER ELYAF şap betonda mikro çatlakları ve kapileriteyi azalttığından SIVI GEÇİRGENLİĞİ düşer. Bu sayede donma – çözünme çevrimine direnç kazanır. Bu özellik dış mekan şapları ile havaalanı taksi yolları, otoparklar, yürüme yolları ve benzin istasyonları için yaşamsal önem taşımaktadır.FİBER ELYAF atmosfer etkilerine dirençlidir. Dış mekan, çatı, teras ve benzeri koruma ve tesviye şaplarında da kullanılır.

Ürünler Dünya standartlarında üretilmekte ve kalite belgeleri ve sertifikalı ürünlerdir “Anticrack” yani rötre engelleme özelliğinden fazlası, FİBER ELYAF lifleri ile elde edilmiştir. FİBER ELYAF bir “mikro donatı lifi” olarak hizmetinizdedir.

Firma Hakkında

Türkiye’de yüksek kalitede bakır tozu, bronz tozu, kalay tozu, çinko tozu, alüminyum tozu, paslanmaz çelik tozu, kobalt tozu, nikel tozu, çelik yünü, paslanmaz çelik yünü, çelik fiber, kıyımlanmış çelik yünü, beton donatı telleri (çelik fiber tel), çelik yünü ped, pirinç yünü, pirinç fiber, bakır yünü, bakır fiber üreten ve ticaretini yapan lider üreticidir.

İletişim

GÜVEN METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adres  : Sanayi mah.60001 nolu cadde No:47 
27110  Şehitkamil - Gaziantep / TÜRKİYE
Tel : +90 342 2350225
Fax : +90 342 2350154
: +90 532 2362712
E-posta : info@guvenmetal.com.tr
Web https://www.guvenmetal.com.tr
    https://www.guvenmetal.com
Gps : 37.081975, 37.427187

Harita

© 2015 GUVEN METAL. All Rights Reserved.

38 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi