Bakır tozu Gme-1040

Ürün Kodu : GME-1040
Cu : % 99.99
Boyut µm : -250
Uygulama yoğunluğu : 4 - 4.75 gr/cm3
İletkenlik (m/ohmm²) : 59,69
Isı iletkenliği (W/mK) : 385
Proses : Pulverize

Yüksek iletken saf bakırdan üretilmiştir.